Hazır rulo çim zemin hazırlama

Yer Hazırlığı

Hazır Çim, don olmadığı müddetçe her mevsimde uygulanabilir. Ancak, aşırı sıcak ve kurak dönemlerdeki uygulamalar daha özenli yapılmalıdır.

Mevcut Çimin Kaldırılması

Mevcut çim ve yabani otlar, 2-3 cm kökleri ile beraber, çim kalıp makinası veya çapa-kürek yardımı ile bahçeden kazınarak atılmalıdır.

Zaman sıkıntısı olmayan yerde, uygun dozda total herbisit kullanarak yabani ot ve çimler kurutulur, daha sonra bitki artıkları toplanarak bahçeden atılır.

Drenaj

Bahçede su birikimini önlemek için, uygun şekilde eğim verilerek yüzey drenajı yapılmalı, yeterli değilse yer altı drenaj yapılarak olası su birikimi, göllenmeler ortadan kaldırılmalıdır.

Sulama Alt Yapısı

Yaz döneminde su ihtiyacını düzgün bir şekilde karşılamak için, bahçenizde otomotik sulama sistemi kurulmalı veya uygun yerlere musluk çıkışları yapılmalıdır.

Toprak Hazırlığı

İyi toprak ve toprak hazırlığı, çimin yıllarca sağlıklı ve güzel görünmesini sağlar. Hazır Çimin uygulanacağı toprağın 10-15 cm’lik sathı, milli, kumlu ve organik maddece zengin olması idealdir. Toprakta 2-3 cm çapından daha büyük, moloz, taş, çakıl, odun parçaları, bitki artıkları tırmıkla toplanarak dışarı atılmalıdır.

Mevcut toprağı zenginleştirmek yada çukur alanları doldurmak için, organik maddece zengin, milli Zümrüt Bahçe Toprağı uygulanmalıdır.

Tesviye; mevcut veya İlave edilen toprak tırmık yardımı ile düzeltilmelidir. Yüzey su akıntısı göz önünde bulundurularak bahçeye eğim verilir ve yüzey drenajı sağlanmalıdır.

Sıkıştırma; tesviye edilen toprak, ağır bir silindirle sıkıştırılmalıdır. Dolgu yapılan yerlerde, su dibine işleyinceye kadar bolca sulanmalı ve toprağın çökmesi sağlanmalıdır. Çöken yerler tekrar tesviye edilmelidir.

Gübreleme

Çim uygulamasından hemen önce, çim köklerinin hızlıca toprağa bağlanması ve aşağılara inmesi için, dengeli NPK, Mineral ve Organik madde içeren ExtraGreen gübresi 100 m2ye 5kg dozda uygulanmalıdır.