Hazır rulo çim nasıl uygulanır?

Rulo Çimi uygulamanız için sadece birkaç alete ihtiyacınız var. Tırmık, Maket bıçağı, Silindir, Su (hortum-fıskiye) ve el arabası yeterlidir.

Ölçme ve Sipariş

Uygulama yapılacak alanı metre yardımı ile ölçünüz. Bahçeniz çok köşeli ise, ölçüm hataları için % 5-10 yanılma payınızı göz önünde bulundurunuz. Rulo halindeki Hazır Çimler, diğer bitkiler gibi bekletilmeden yerine uygulanmalı ve hemen sulanmalıdır.

Uygulama

Uygulama, uzak köş eden başlatarak, geri doğru uygulanmalıdır. Yürüyüş yollarına paralel ve şaşırtma deseni şeklinde uygulanmalıdır. Kenarlar üst üste gelmemli veya aralar açık bırakılmamalıdır. Uygulama sırasında tesviyenin bozulmamasına dikkat ediniz, bozulursa hemen tırmıkla düzeltiniz. Ek yerlerde boşluk olmamalıdır. Bitiş bölgesindeki yanaklar açıkta bırakılmamalı, çapa-kürek yardımı ile toprakla kapatılmalıdır.

Sulama

Rulo Çimlerin yüzeyi ve toprağın altı tamamıyla nemli olması için bol sulanmalıdır. Rulo Çimlerin hepsi uygulansın diye beklemeden, uygulanır uygulanmaz sulanmalıdır. Çimler suyu yapraktan'da alır, dolayısıyla mutlaka yağmurlama şeklinde sulanmalıdır. Sıcak havalarda bir yandan hazır çim uygulanır, bir yandan hortumla yağmurlama şeklinde sulanmalıdır.

Silindirleme

Hazır Rulo Çimlerin kökleri, bahçenizin toprağına bağlanması birbirine kaynaması için can suyundan sonra enine ve boyuna silindirle sıkıştırılmalıdır.